Használati és adatkezelési szabályok

Bármely természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki használja a Kerdoivem.hu oldalt vagy az ott található bármilyen információt, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább ismertetett szabályokat és feltételeket (a továbbiakban összefoglalóan: Megállapodást). A Megállapodás jogi szerződés a felhasználó és a Kerdoivem.hu szolgáltató között, amely kiterjed a számítógépes szoftverre, az adattárolási mechanizmusokra, az adatbázisokra, a Kerdoivem.hu oldal designjára, a belőle mentett vagy nyomtatott anyagokra és az online dokumentációra. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodásban foglaltakkal, nem használhatja a Kerdoivem.hu oldalt.

A Kerdoivem.hu egy weboldal, amely Felhasználói számára lehetőséget biztosít adatok gyűjtésére és kezelésére. A regisztrált Felhasználók kérdőívek szerkesztésével és harmadik fél számára való közzétételével gyűjthetnek információt úgy, hogy nyilvánosan közzéteszik vagy meghívók formájában küldik el a harmadik félnek a kérdőívhez tartozó linkeket.

A Kerdoivem.hu oldalon regisztrált, illetve a kérdőíveket kitöltő Felhasználók elfogadják, hogy adataikat az oldal üzemeltetői kezelik és dolgozzák fel. A Kerdoivem.hu automatikusan fogadja és tárolja az oldalt meglátogató személyek internetes keresőjének adatait. Ezek az adatok magukban foglalják az IP-címet, a cookie-kat és más hozzáférhető információkat.

A Kerdoivem.hu oldal felhasználói felületeire csak jelszóval lehet belépni az adatok védelme és a Felhasználó biztonsága érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá. A Felhasználó felelős az általa bevitt információk, regisztrált Felhasználó esetében az általa bevitt adatok és saját, jelszóval védett felhasználói felületén végzett tevékenység törvényességéért. A regisztrált felhasználó felelős a saját felhasználói felületén tárolt adatok és a felülethez tartozó jelszó bizalmas kezeléséért.


Az információtartalommal kapcsolatos felelősség

A Kerdoivem.hu Felhasználó személyesen, kizárólagosan felelős minden információért, amelyet a weboldalba bevisz, vagy amit a weboldalról harmadik fél számára hozzáférhetővé tesz.

A Kerdoivem.hu nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a weboldal használata folytán keletkeznek. A Kerdoivem.hu nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

Aki a Kerdoivem.hu weboldalt szolgáltatásait igénybe veszi, az igénybevétellel nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatásokat nem használja a a következő célokra:
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely törtvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, rágalmazó, mások jó hírnevét veszélyeztető, közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló;
  • Kis- és fiatalkorúak bármilyen módon történő veszélyeztetése;
  • Bármely természetes vagy jogi személy személy szerint felismerhetővé tevése, megszemélyesítése, beleértve a Kerdoivem.hu kezelőit, szolgáltatóit; önmaga vagy más személyek hamis, megtévesztő személyazonossági, munkahelyi vagy bármilyen más adattal történő bemutatása;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amelyeknek közzétételére vagy gyűjtésére a Felhasználónak törvény vagy hivatalos megállapodás alapján nincs joga (ide értve bizalmas információkat, tulajdonjoggal vagy személyiséggel kapcsolatos információkat, amelyeket munkahelyi kapcsolat vagy más bizalmas kapcsolat során jutott a Felhasználó birtokába);
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely szabadalmat, bejegyzett márkát, tulajdonjogot, copyrightot vagy bármilyen más tuladonjogot (összefoglalóan: Jogokat) sért;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely pénzszerzési célra vagy jogosulatlan hirdetésre irányul, ideértve a promóciós és hirdetési anyagokat, „levélszemetet”, „spamet”, „piramisjátékokat” vagy egyéb pénzszerzési célú módszereket;
  • A Szolgáltatást, a Szolgáltatást biztosító szerverek, hálózatok működését zavaró, akadályozó tevékenység, vagy a Szolgáltatással kapcsolatos követelmények, feltételek, szabályozások be nem tartása;
  • Bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti, nemzetközi törvény szándékos vagy szándékolatlan megsértése.


Adatkezelés

Ez a rész tartalmazza, hogy a Kerdoivem.hu hogyan dolgozza fel és kezeli az információt, amelyet a Kerdoivem.hu adatbázisba töltöttek fel, gyűjtöttek össze a Felhasználók.
Az információk, kérdőívek és eredmények, amelyeket a Felhasználók a Kerdoivem.hu-ra feltöltöttek vagy azon tárolnak, személyes tulajdonukat képezi. Az adatok bizalmas kezelése a Kerdoivem.hu egyik alapelve. A Kerdoivem.hu ezeket az információkat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve a helyi és a nemzetközi törvényi szabályozásban előírt eseteket. A Kerdoivem.hu-nak joga van megszüntetni a Felhasználói hozzáférést és az illetékes hatóságoknak továbbítani a Felhasználó saját, jelszóval védett felületén tárolt információkat, ha ezt a törvények előírják, vagy ha a Kerdoivem.hu üzemeltetőinek oka van feltételezni, hogy erre az intézkedésre van szükség.

A Kerdoivem.hu-ra való regisztráció és a felmérésekben való részvétel önkéntes. A felmérésekben részt vevő, a kérdőíveket kitöltő személyek tudatában vannak, hogy személyes információkat adnak meg, és saját maguk felelősek azért, hogy milyen és mennyi információt szolgáltatnak. A felmérésekben részt vevő személyek tudatában vannak, hogy minden általuk szolgáltatott információ hozzáférhető a Kerdoivem.hu Felhasználója számára, aki azokat adatelemzésnek vetheti alá.


GDPR

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy a Kerdoivem.hu hogyan gyűjti és használja fel az Ön adatait a nyújtott szolgáltatásokkal (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁSOK) kapcsolatban. 

Az Adatvédelmi nyilatkozat akkor lép érvénybe, amikor egy személy a SZOLGÁLTATÁSOK valamely részét igénybe veszi. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat céljaiból ELŐFIZETŐNEK nevezzük azt a személyt, aki online felméréseket hoz létre és terjeszt, és a VÁLASZADÓ az a személy, aki az ELŐFIZETŐ vagy a Kerdoivem.hu által létrehozott online felmérésekre választ ad.

A Kerdoivem.hu SZOLGÁLTATÁSAINAK igénybe vétele önkéntes alapú. Ön nem köteles megadni a személyes adatait, hacsak úgy nem dönt, hogy hozzá szeretne férni a SZOLGÁLTATÁSOK azon funkcióihoz, amelyekhez szükségesek az ilyen adatok. Ha nem egyezik bele a jelen nyilatkozat feltételeibe, akkor kérjük, ne adja meg nekünk a személyes adatait, és ne használja a SZOLGÁLTATÁSOKAT.

ELŐFIZETŐI fiók létrehozásával vagy a SZOLGÁLTATÁSOK hozzáférésével Ön kifejezett beleegyezését adja abba, hogy az adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban gyűjtsék és felhasználják.

Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, törölni azokat, és korlátozni azok feldolgozását. Az erre vonatkozó kéréseket a Kerdoivem.hu részére kell küldeni a rendelkezésre álló kapcsolattartó űrlapon vagy a SZOLGÁLTATÁSOK e-mail címén.

Az ELŐFIZETŐ alábbi adatait gyűjtjük és őrizzük meg:

* Regisztrációs adatok: vezetéknév, keresztnév, intézmény neve és e-mail cím. Az ELŐFIZETŐ a beállítások oldalon tekintheti meg és szerkesztheti ezeket az adatokat.

* Felmérések adatai: kérdések és válaszok.

* A fizetős fiókok felhasználóinak a számviteli törvényekkel összhangban meg kell adniuk a számlázási adataikat.

* Adatok a készülékről és az alkalmazásról: A Kerdoivem.hu adatokat gyűjthet arról a készülékről, amellyel az ELŐFIZETŐ hozzáfér a SZOLGÁLTATÁSOKHOZ: IP-cím, böngésző típusa és hivatkozási adatok.

* Információ sütiktől és beépülő moduloktól: A Kerdoivem.hu harmadik felek nyomkövető szolgáltatásainak (Google Analytics) igénybe vételével használ sütiket és beépülő modulokat, hogy a webhely látogatóiról összesített és névtelenített adatokat gyűjtsön. Ezek közé az adatok közé tartozhatnak a felhasználási és felhasználói adatok.


A VÁLASZADÓ alábbi adatait gyűjtjük és őrizzük meg:
* A felmérésekre adott válaszok. Tájékoztatni szeretnénk arról, hogy a Kerdoivem.hu nem felelős a felmérések tartalmáért, ezért, ha kérdése van egy felméréssel kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül az ELŐFIZETŐHÖZ.

* Regisztrációhoz használt e-mail cím, IP-cím, és a regisztráció ideje, ha a VÁLASZADÓ fel van iratkozva a Kerdoivem.hu adatbázisába.

* Adatok a készülékről és az alkalmazásról: A Kerdoivem.hu adatokat gyűjthet arról a készülékről, amellyel az ELŐFIZETŐ hozzáfér a SZOLGÁLTATÁSOKHOZ: IP-cím, böngésző típusa és hivatkozási adatok.

* Információ sütiktől és beépülő moduloktól: A Kerdoivem.hu harmadik felek nyomkövető szolgáltatásainak (Google Analytics) igénybe vételével használ sütiket és beépülő modulokat, hogy a webhely látogatóiról összesített és névtelenített adatokat gyűjtsön. Ezek közé az adatok közé tartozhatnak a felhasználási és felhasználói adatok.

A felméréseket létrehozó ELŐFIZETŐ minősül a válaszként adott adatok Kezelőjének, és a Kerdoivem.hu az adatok Feldolgozója. 

Az Adatkezelő nevében feldolgozott adatok vonatkozásában az Adatfeldolgozó az alábbi kötelezettségeknek tesz eleget:

* Kizárólag a SZOLGÁLTATÁSOK biztosítása céljából kezeli a személyes adatokat.

* Észszerű korlátokon belül és a helyi jogszabályokkal összhangban bizalmasan kezeli az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló adatokat, még a szerződéses kapcsolat megszűnése után is.

* A kért címzettnek továbbítja az Adatkezelő adatait az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő 30 napon belül. Az adatok továbbításának módját az Adatfeldolgozó határozza meg.

* Törli az Adatkezelő adatait az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő 30 napon belül.


Arra használjuk fel az Öntől gyűjtött adatokat, hogy SZOLGÁLTATÁSOKAT nyújtsunk, és elemezzük, hogyan javíthatjuk a nyújtott SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A termékekről, a különleges ajánlatokról és a SZOLGÁLTATÁSOKRÓL információt küldhetünk Önnek bármilyen módon, többek között e-mailben.

A Kerdoivem.hu felmérésekben való részvételre szóló meghívót fog küldeni azoknak a VÁLASZADÓKNAK, akik feliratkoztak a VÁLASZADÓK adatbázisába.

Nem fogjuk eladni vagy közzétenni az ELŐFIZETŐK felmérésekkel kapcsolatos adatait vagy személyes adatait harmadik feleknek, hacsak az ELŐFIZETŐ ezt kifejezetten nem kéri.

A Kerdoivem.hu az EU-ban telepedett le, és megfelel az uniós tagországokból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó uniós általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR).

Ha Ön ELŐFIZETŐ, akkor jogunk van felhasználni az Ön adatait a célból, hogy teljesítsük az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeinket.

Ezenfelül a törvény szerint jogosultak vagyunk arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljára felhasználjuk az adatait, így a Kerdoivem.hu SZOLGÁLTATÁSÁHOZ hasonló termékeiről vagy szolgáltatásairól kereskedelmi célú kommunikációkat küldjünk elektronikus úton. Ön leiratkozhat arról, hogy a kereskedelmi célú kommunikációkat küldjünk.

Sütiket használhatunk arra, hogy nyomon kövessük azt, ahogyan használja a SZOLGÁLTATÁSOKAT. 

Bármikor törölheti a fiókját és leiratkozhat a Kerdoivem.hu e-mailjeiről, ehhez törölje a fiókját a beállítások oldalon. A fiókja törlését követően észszerű időn belül véglegesen törlése kerül minden fiókadata a rendszereinkből.

A Kerdoivem.hu aktív fiókjainak addig őrizzük az adatait, amíg az szükséges és megfelelő a műveleteink számára. A bezárt fiókok adatait is megőrizhetjük abból a célból, hogy ezzel megfeleljünk a törvénynek, megelőzzük a csalást, begyűjtsük a fizetendő díjakat, megoldjuk a vitákat, elhárítsuk a hibákat, és segítsünk a nyomozásokban. 

Az Önről tárolt adatokat a jelen nyilatkozattal összhangban kezeljük legfeljebb a törvény által megengedett maximum ideig. Az idő leteltével az adatait teljes mértékben töröljük vagy névtelenítjük.


Egyéb szabályok

A Kerdoivem.hu jogosult használóit a honlapon keresztül, illetve az általuk megadott e-mail címen keresztül értesíteni különböző témákról és új hírekről.
A Kerdoivem.hu jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.