Kérdéstípusok

A kérdőívek szerkesztéséhez 10 különböző típusú kérdést alkalmazhat, a többszörös választásoktól kezdve az értékelő skálákig – ezek segítségével feltérképezheti a válaszadók véleményit, értékválasztásait és szükségleteit.
Keresztnév, vezetéknév
Nem
Életkor
Lakóhely
Foglalkozás
Iskolai végzettség
E-mail cím
A kérdőív nyelve
Beállíthatja, hogy a kérdőív kitöltése előtt a válaszadók milyen adatait gyűjtse össze a szoftver. Ha a felmérés anonim, ezt a részt teljesen üresen hagyhatja, vagy rákérdezhet általános adatokra (pl. a nemre vagy az életkorra).
1. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:
Általános iskola
Középiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
Jelenleg felsőoktatásban hallgató vagyok
Főiskolai / Egyetemi diploma
Posztgraduális képesítéssel rendelkezem
Ezt a típust akkor érdemes használni, ha a válaszlehetőségek közül csak egy helyes, vagy ha azt akarja, hogy a válaszadók egy, a számukra legfontosabb lehetőséget válasszanak.
2. Mi az Ön fő bevételi forrása? (több válasz lehetséges)
Rendszeres munka
Alkalmi munka
Bankhitel
Családi támogatás
Egyéb:
Ezt a típust akkor használja, ha a megadott válaszlehetőségek közül több helyes, vagy a kitöltő többet is megjelölhet.
3. Véleménye szerint melyek a legfontosabb értékek a mai társadalomban?
A kitöltő szabadon, szöveg beírásával válaszolhatja meg az ilyen kérdéseket.
4. Kérjük, értékelje termékeink/szolgáltatásaink színvonalát!
 1234567 
Nagyon rossz       Nagyon jó
Az értékelőskála segítségével lehet feltárni a kitöltő véleményét az adott témáról. Szabadon definálhatja a skála értékeit (pl. szereti – nem szereti, érdekes – nem érdekes, magas – alacsony); ugyancsak szabadon határozhatja meg, hogy a skála hány fokú legyen (maximum 15 fokozatot lehet beállítani).
5. Mennyi pénzt költ különböző célokra?
 Sokat Átlagos összeget Valamennyit Semennyit
Szórakozás    
Sport    
Élelem    
Tartós fogyasztási javak (pl. ruhák, könyvek, gépek stb.)    
Utazás    
Tandíj    
Lakás    
Képzés, továbbképzés    
Helyi közlekedés    
Adott téma több dimenzión történő értékelését vagy mérését teszi lehetővé. Például megkérdezhetjük a személyt arról, hogy milyen gyakran néz egy bizonyos tévécsatornát: soha – néha – gyakran – minden nap, vagy hogy hogyan értékeli a csatorna műsorát: rossz – közepes – jó – kitűnő stb. Maximum hét válaszdimenziót állíthat be.
6. Kérjük, értékelje a következő területeket / fogalmakat abból a szempontból, hogy mennyire fontosak az Ön életében! (1. = legfontosabb, 8. = legkevésbé fontos)
  Karrier
  Család
  Barátok
  Szerelem
  Pénz
  Fizikai vonzerő
  Társadalmi státus
  Vallás
Ilyen típusú kérdésnél a kitöltőnek az a feladata, hogy a válaszlehetőségeket fontossági sorrendbe állítsa: első helyre a legfontosabbat, az utolsó helyre a legkevésbé fontosat. Ez a feladat a válaszadók értékrendszerének feltárására alkalmas.
7. Kérjük, vizsgálja meg a képet. Mit árulnak el a szemei erről a személyről?
img/hu/user_q7/200032625.jpg
Ezek egy vidám ember szemei.
Ezek egy szomorú ember szemei.
Nem tudom megítélni.
Az oldalra felölthet képeket, és ezekkel kapcsolatos kérdéseket tehet fel. Beállíthatja, hogy a résztvevők csak egy vagy több válaszlehetőséget jelölhessenek meg.
8. Melyik képen lát erősebb szeretetet?
img/hu/user_q8/200032627.jpg
img/hu/user_q8/200032628.jpg
Tegyen fel egy kérdést, amelyre a résztvevők képek segítségével válaszolhatnak: például megkérheti őket, hogy egy sorozatból válasszák ki a legszimpatikusabb képet. Beállíthatja, hogy a kérdésre egy vagy több kép megjelölésével lehessen válaszolni.
9. Mikor vásárolt utoljára termékeinkből/szolgáltatásainkból?
Ezzel a kérdéstípussal időpontokat gyűjtet válaszként, például, hogy a kitöltők mikor születtek.
Köszönjük, hogy részt vett felmérésünkben! Az eredményeket hamarosan összesítjük és bemutatjuk Önnek.
Itt különböző információkat oszthat meg a válaszadókkal, például tájékoztathatja őket arról, hogy milyen kérdések lesznek a kérdőív következő blokkjában, vagy köszönetet mondhat a kitöltésért.