Használati és adatkezelési szabályok

Bármely természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki használja a Kerdoivem.hu oldalt vagy az ott található bármilyen információt, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább ismertetett szabályokat és feltételeket (a továbbiakban összefoglalóan: Megállapodást). A Megállapodás jogi szerződés a felhasználó és a Kerdoivem.hu szolgáltató között, amely kiterjed a számítógépes szoftverre, az adattárolási mechanizmusokra, az adatbázisokra, a Kerdoivem.hu oldal designjára, a belőle mentett vagy nyomtatott anyagokra és az online dokumentációra. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodásban foglaltakkal, nem használhatja a Kerdoivem.hu oldalt.

A Kerdoivem.hu egy weboldal, amely Felhasználói számára lehetőséget biztosít adatok gyűjtésére és kezelésére. A regisztrált Felhasználók kérdőívek szerkesztésével és harmadik fél számára való közzétételével gyűjthetnek információt úgy, hogy nyilvánosan közzéteszik vagy meghívók formájában küldik el a harmadik félnek a kérdőívhez tartozó linkeket.

A Kerdoivem.hu oldalon regisztrált, illetve a kérdőíveket kitöltő Felhasználók elfogadják, hogy adataikat az oldal üzemeltetői kezelik és dolgozzák fel. A Kerdoivem.hu automatikusan fogadja és tárolja az oldalt meglátogató személyek internetes keresőjének adatait. Ezek az adatok magukban foglalják az IP-címet, a cookie-kat és más hozzáférhető információkat.

A Kerdoivem.hu oldal felhasználói felületeire csak jelszóval lehet belépni az adatok védelme és a Felhasználó biztonsága érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá. A Felhasználó felelős az általa bevitt információk, regisztrált Felhasználó esetében az általa bevitt adatok és saját, jelszóval védett felhasználói felületén végzett tevékenység törvényességéért. A regisztrált felhasználó felelős a saját felhasználói felületén tárolt adatok és a felülethez tartozó jelszó bizalmas kezeléséért.


Az információtartalommal kapcsolatos felelősség

A Kerdoivem.hu Felhasználó személyesen, kizárólagosan felelős minden információért, amelyet a weboldalba bevisz, vagy amit a weboldalról harmadik fél számára hozzáférhetővé tesz.

A Kerdoivem.hu nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a weboldal használata folytán keletkeznek. A Kerdoivem.hu nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

Aki a Kerdoivem.hu weboldalt szolgáltatásait igénybe veszi, az igénybevétellel nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatásokat nem használja a a következő célokra:
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely törtvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, rágalmazó, mások jó hírnevét veszélyeztető, közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló;
  • Kis- és fiatalkorúak bármilyen módon történő veszélyeztetése;
  • Bármely természetes vagy jogi személy személy szerint felismerhetővé tevése, megszemélyesítése, beleértve a Kerdoivem.hu kezelőit, szolgáltatóit; önmaga vagy más személyek hamis, megtévesztő személyazonossági, munkahelyi vagy bármilyen más adattal történő bemutatása;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amelyeknek közzétételére vagy gyűjtésére a Felhasználónak törvény vagy hivatalos megállapodás alapján nincs joga (ide értve bizalmas információkat, tulajdonjoggal vagy személyiséggel kapcsolatos információkat, amelyeket munkahelyi kapcsolat vagy más bizalmas kapcsolat során jutott a Felhasználó birtokába);
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely szabadalmat, bejegyzett márkát, tulajdonjogot, copyrightot vagy bármilyen más tuladonjogot (összefoglalóan: Jogokat) sért;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely pénzszerzési célra vagy jogosulatlan hirdetésre irányul, ideértve a promóciós és hirdetési anyagokat, „levélszemetet”, „spamet”, „piramisjátékokat” vagy egyéb pénzszerzési célú módszereket;
  • A Szolgáltatást, a Szolgáltatást biztosító szerverek, hálózatok működését zavaró, akadályozó tevékenység, vagy a Szolgáltatással kapcsolatos követelmények, feltételek, szabályozások be nem tartása;
  • Bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti, nemzetközi törvény szándékos vagy szándékolatlan megsértése.


Adatkezelés

Ez a rész tartalmazza, hogy a Kerdoivem.hu hogyan dolgozza fel és kezeli az információt, amelyet a Kerdoivem.hu adatbázisba töltöttek fel, gyűjtöttek össze a Felhasználók.
Az információk, kérdőívek és eredmények, amelyeket a Felhasználók a Kerdoivem.hu-ra feltöltöttek vagy azon tárolnak, személyes tulajdonukat képezi. Az adatok bizalmas kezelése a Kerdoivem.hu egyik alapelve. A Kerdoivem.hu ezeket az információkat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve a helyi és a nemzetközi törvényi szabályozásban előírt eseteket. A Kerdoivem.hu-nak joga van megszüntetni a Felhasználói hozzáférést és az illetékes hatóságoknak továbbítani a Felhasználó saját, jelszóval védett felületén tárolt információkat, ha ezt a törvények előírják, vagy ha a Kerdoivem.hu üzemeltetőinek oka van feltételezni, hogy erre az intézkedésre van szükség.

A Kerdoivem.hu-ra való regisztráció és a felmérésekben való részvétel önkéntes. A felmérésekben részt vevő, a kérdőíveket kitöltő személyek tudatában vannak, hogy személyes információkat adnak meg, és saját maguk felelősek azért, hogy milyen és mennyi információt szolgáltatnak. A felmérésekben részt vevő személyek tudatában vannak, hogy minden általuk szolgáltatott információ hozzáférhető a Kerdoivem.hu Felhasználója számára, aki azokat adatelemzésnek vetheti alá.


Egyéb szabályok

A Kerdoivem.hu jogosult használóit a honlapon keresztül, illetve az általuk megadott e-mail címen keresztül értesíteni különböző témákról és új hírekről.
A Kerdoivem.hu jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.